Optimal Styrning för Flygande Tillämpningar

Diarienummer 2013-01226
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 3 540 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att undersöka optimala reglermetoder för att systematiskt kunna hantera manöverbegränsningar i designen av styrsystem för flygplan. Projektets mål har varit att genom att titta på funktion, analys och implementation av reglermetoderna få ett "proof of concept" för att dessa metoder fungerar i flygindustrin. Projektets forskningsresultat implementerades och demonstrerades i Saabs utvecklingssimulator för JAS 39 Gripen.

Resultat och förväntade effekter

Projektets huvudsakliga resultat och förväntningar uppnåddes i och med att projektets doktorand försvarade sin avhandling samt att industrin lyckades påvisa goda resultat i sin demonstration.

Upplägg och genomförande

Projektet hade en något trög start och det tog ett tag innan forskningen sköt fart ordentligt. Orsaken till detta står med högsta sannolikhet att finna i att projektet inte var tillräckligt konkretiserat från start. En bra förstudie genomförd hos industrin somunderlag till projektet hade varit att föredra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.