Optimal bil- och kollektivtrafik i Stockholm

Diarienummer 2007-01402
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 344 407 kronor
Projektets löptid december 2007 - juni 2009
Status Avslutat