Optimal trade-off car - public transport in Stockholm

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Funding from Vinnova SEK 344 407
Project duration December 2007 - June 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-01402

Page statistics