OPRO-SWE

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 728 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2013
Status Avslutat