Orbital Production

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Funding from Vinnova SEK 728 000
Project duration January 2010 - March 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04881

Page statistics