Öppet publiceringsverktyg för beskrivning av datamängder med DCAT-AP

Diarienummer 2014-04451
Koordinator METASOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 399 700 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet fokuserade på att med hjälp av ett DCAT-publiceringsverktyg, kallad ´DCAT-AP manager´, ge organisationer möjlighet att snabbt komma igång med publicering av metadata enligt DCAT-AP, bl.a. för inkludering i öppnadata.se. Verktyget är licensierad som öppen källkod och finns även tillgängligt som en publikt tillgänglig instans som underhålls av MetaSolutions.

Resultat och förväntade effekter

DCAT-AP manager kan hjälpa många organisationer med att skapa högkvalitativ DCAT-AP metadata och därmed öka antalet beskrivna datamängder på öppnadata.se. Metadata som skapas med publiceringsverktyget har full stöd för DCAT-AP.

Upplägg och genomförande

Projektet leverade verktyget i flera iterationer samt beskrivningar av följande datakällor: offentligkonst.se (Wikimedia Sverige), Länkade Nobelpris (Nobel Media AB), öppna data från Umeå kommun och öppna data från Helsingborgs stad. Projektet siktade även på att inkludera ytterligare aktörer redan under projektets gång. I slutet av projektet var det totalt 12 organisationer som har skapat DCAT-kataloger i applikationen.

Externa länkar

DCAT-AP manager MetaSolutions AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.