Öppet entreprenörskap: Ett projekt om att bedriva innovationsprocesser i samarbete mellan stora och små bolag

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 1 991 406 kronor
Projektets löptid november 2019 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning och organisering – forskning för ökad innovationsförmåga
Ansökningsomgång Innovationsledning och organisering - forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa forskningsbaserad kunskap om hur öppna innovationsprocesser kan drivas genom samarbete mellan stora etablerade företag och mindre, entreprenöriella startups - det vi kallar öppet entreprenörskap.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss en ömsesidig kompetenshöjning och ett kunskapsutbyte mellan akademi och praktik. Som konkreta leveranser från projektet kommer vi att arbeta fram: kriterier och modeller för när/var/hur innovationspartnerskap mellan små och stora bolag är lämpliga; och metoder och verktyg för att leda, styra och organisera det öppna entreprenörskapet.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar i första hand en kvalitativ forskningsansats i två parallella arbetsströmmar. Vi inleder studien med att identifiera intressanta ”fall” (case) i de deltagande organisationerna. Genom intervjuer och observationer kommer vi följa projekt över tid och utifrån analysarbete arbeta fram lärdomar, kunskap och rekommendationer för såväl forskning som praktik. Som en parallell arbetsström fungerar vi som bollplank för medverkande organisationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 oktober 2019

Diarienummer 2019-03025

Statistik för sidan