Öppen kyrka

Diarienummer 2014-04436
Koordinator TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN - Kyrkokansliet
Bidrag från Vinnova 372 095 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Svenska kyrkan har genom projektet öppen kyrka kunnat tillgängliggöra data kopplat till kyrkans platser, kulturarv, verksamhet och organisation. De källor som har publicerats är: - Calendar Search, Kalenderhändelser inom Svenska kyrkan. - Församlingskartor, GIS-lager med församlingsgränser. - Församlingssök, Information om en församling givet en adress. - Platser, Platser som används för Svenska kyrkans verksamhet. Dessa är åtkomliga via api.svenskakyrkan.se. De är även beskrivna med DCAT-AP under api.svenskakyrkan.se/datasets/dcat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i att ett antal datakällor nu är publicerade på api.svenskakyrkan.se. Dessa är beskrivna med DCAT-AP och förhoppningen är nu att det ska medföra att de även blir sökbara via öppnadata.se. Dessutom har en guide publicerats under api.svenskakyrkan.se/komigang som ska underlätta för de som önskar att komma igång med att nyttja källorna.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes under 2014-11-03 till 2015-03-20. Det drevs inom IT sektionen vid Kyrkokansliet i Uppsala och i samarbete med kommunikationsavdelningen.

Externa länkar

Svenska kyrkans API-portal som samlar projektresultatet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.