Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Öppen innovation för att främja nya samarbeten mellan Bisnode och startups, samt för att skapa nya bolag.

Diarienummer
Koordinator BISNODE AB
Bidrag från Vinnova 1 570 700 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att ge småföretag möjlighet att skapa nya digitala tjänster genom att Bisnode tillgängliggjorde data och expertis, samt erbjöd nya samarbetsformer genom öppna innovationsprocesser. Genom de olika aktiviteter som genomförts i projektet har direkt affärsnytta för de deltagande företagen skapats, samtidigt som lärdomarna möjliggjort återupprepning och skalning, även internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Företagen BoardEaser, iFrågasätt & Tölve har med Bisnodes data skapat tjänster som stärkt deras konkurrenskraft och marknadsposition med ökad omsättning och nyanställningar som resultat. Hackathonet Lund Innovation Challenge utbildade över 100 studenter i data-driven affärsutveckling och återkommer hösten 2018. Bisnode har förbättrad förmåga att arbeta vidare med öppen innovation riktad mot småföretag, med tydligare processer, mallar för avtal och liknande. Bisnode har nu även teknisk förmåga att med självbetjäning erbjuda data och tjänster via öppna API:er.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i 6 delprojekt som syftade till att skapa affärsnytta för de mindre bolagen, bygga kunskap och processer som stödjer öppen innovation samt ge utrymme för att det oväntade skulle kunna ske. Genom denna bredda approach har samtliga funktioner hos Bisnode tränats i vad som krävs för att vara en bra öppen innovation-partner samtidigt som ett stort antal mindre bolag givits möjlighet att innovera och samarbeta. Varje samarbete är unikt i sig, så detta breda anreppssätt har gett mycket goda effekter i alla dimensioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 juni 2017

Diarienummer 2017-02057

Statistik för sidan