Öppen innovation för att främja nya samarbeten mellan Bisnode och startups, samt för att skapa nya bolag.

Diarienummer 2017-02057
Koordinator BISNODE AB
Bidrag från Vinnova 1 570 700 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Öppen innovation i industrin
Ansökningsomgång Öppen innovation i industrin

Syfte och mål

Projektet syftar till att småföretag ges möjlighet att skapa nya digitala tjänster genom att Bisnode tillgängliggör data samt erbjuder nya samarbetsformer genom öppna innovationsprocesser. Öppen innovation kräver nya angreppssätt, och genom de olika aktiviteter som genomförs i projektet skapas direkt affärsnytta för de deltagande företagen samtidigt som lärdomarna möjliggör återupprepning och skalning.

Förväntade effekter och resultat

De deltagande företagen ges möjlighet att med Bisnodes data skapa unika tjänster som i sin tur kommer stärka deras konkurrenskraft och marknadsposition. Bisnode kommer efter projektets genomförande ha väsentligt förbättrade förutsättningar att löpande arbeta med öppen innovation specifikt riktad mot småföretag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket: Konkurrensbevakning med Boardeaser - Nya tjänster som stöd till VD:ar och styrelser. Öppen debatt med Ifrågasätt - validering av skribenter för att öka transparensen i debatter på nätet. Prospektering för B2B-försäljning med Tölve - nya tjänster för B2B-prospektering. Hackathon med VentureLab på Lunds universitet: Skapa nya innovativa tjänster baserat på Bisnodes data Bisnode self-service API - enkel access till Bisnodes data Bisnode Data Accelerator - Stöd i affärsutveckling och kommersialisering av data-drivna tjänster

Externa länkar

Boardeaser Ifrågasätt AB Tölve Bisnode VentureLab

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.