Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Operando korrosionsstudier av stål för industriellt avfallshantering genom normal trycks XPS

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - maj 2022
Status Avslutat
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Slutrapport 2020-03793_SSAB.pdf(pdf, 282 kB) (In English)

Syfte och mål

SSAB:s höghållfasta stål (HSS) som används i avfallsindustri utrustning exponeras för korrosiva miljöer. Utveckling av nya HSS med specifika ytoxider minskar korrosion och avfallsutrustning håller längre med mindre vikt och högre effektivitet. Målet var att undersöka tjocklek, komposition och stabiliteten av oxidskikten som bildas på HSS i olika korrosionsmiljö. Genom att tillsätta olika anodiska potentialer under in-situ AP-XPS mätningar kunde ytteroxid- och inneroxidskikten mätas för komposition och täthet. Tjockleken beräknades från spektran genom en lagermodell.

Resultat och förväntade effekter

Stabiliteten och komposition av oxidskiktet är olika för HSS ytor korroderade i ättiksyra lösning jämfört med en saltlösning. Ytoxid av HSS i pH 4.5 elektrolyt ökad oxidskiktets tjocklek. Med ökande korrosionström ökade Fe3O4 i HX450 medan Cr2O3 och Cr hydroxid är utarmat från oxidskiktet i HXHiAce. I saltlösningen, både material ökade i oxidtjocklek, men HXHiAce skicket var inte tät och minskade i Cr-halt. Små mängder Cr i ytskiktet har en positiv men begränsad effekt, och då bidrar till avfallsutrustning med bättre hållbarhet.

Upplägg och genomförande

Experiment utfördes på HIPPIE beamline (MAX IV, Lund). Proven skurades ut från HX450 och HXHiAce plåt polerades till 3 µm och rengjordes med etanol and aceton. Dessa monterades i provbehållaren tillsammans med SCE och en Pt motelektrod, sedan placerade på manipulatorn i vakuumkammare som höll 18-20 mbar. Elektrokemiska reaktionen startades när elektroderna doppades i elektrolytbehållare (CH3COOH resp 0.01M NaCl) och potentialen fått genom en potentiostat kopplad till manipulatorn. Efter en bestämd tid drogs ut elektroderna från behållaren och APXPS spektra mätades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2022

Diarienummer 2020-03793

Statistik för sidan