OpenLab Competition

Diarienummer 2013-02854
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - OpenLab
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen med instasen var: -Organisera en innovationstävlingsworkshop på Openlab för att formulera en plan för innovationstävling för att hitta lösinnga rpå problem inom äldrevården. -Ta fram en konkret plan för en innovationstävling och en fullständig ansökan till höstens ansökningsomgång. Båda målen har uppfyllts och plattformen har nu tagits vidare för implementation till andra steget.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av workshopen är en plan för innovationstävlingar som nu är väl förankrad hos de deltagande aktörerna. detta har underlättat inför nästa steg, då detta nu tas vidare i en konkret tävling.

Upplägg och genomförande

Workshopen ägde rum under en halvdag i Openlabs lokaler. Den förbereddes och leddes av OpenLab och Student Competitions AB. Uppslutningen var god och dialogen fruktsam. Efter workshopen sammanställdes materialet och tankarna till en konkret plan, som sedemera skickats in och godkänts till steg II i utlysningen om innovationstävlingar.

Externa länkar

OpenLab´s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.