OPENbike nästa generations lånecykelsystem för användarvänliga- och hållbara städer

Diarienummer 2010-02669
Koordinator Koucky & Partners AB
Bidrag från Vinnova 1 167 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

OPENbike Demonstratorprojektet har väl uppfyllt de uppställda målen genom att utveckla en IT-lösning som underlättar för användarna att välja hållbara färdsätt i vardagen. En prototyplösning för ett lånecykelsystem har tagits fram, med söknings- och bokningsfunktioner. Stort fokus har lagts på att göra systemet användarvänligt och intuitivt.

Resultat och förväntade effekter

Genom brukar- och behovstudier har en gedigen kunskapsbas byggt upp kring vilka krav som ställs på ett attraktivt lånecykelsystem. En tekniklösning har nåtts där funktionerna sökning, reservation, bokning, incheckning, låsning och utcheckning av lånecykel kan testas mot målgrupp. Demonstratorn är utformad för att kunna fördjupas och specialiseras och byggas ut mot olika betalsystem och andra applikationsområden. Genom OPENbike-projektet har en gedigen kunskapsmässig och teknologisk grund skapats som ligger till grund för en vidareutveckling av konceptet.

Upplägg och genomförande

På grund av snäva tidskrav har i viss utsträckning brukarstudier och teknikutveckling skett parallellt. Erfarenheterna och kunskapsuppbyggnaden från brukarstudierna är väl dokumenterat och ligger till grund för en vidareutveckling av konceptet. Projektet har genomförts i enlighet med plan med avseende på tid, teknik och kostnad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.