Open TTD - minecraft för kollektivtrafiksverige

Diarienummer 2015-02402
Koordinator Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi upplever att vi uppfyllt projektets mål och vår förhoppning är att vi genom projektet lagt en grund för fortsatt och bredare användning av möjligheterna förknippade med Open TTD.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har vi utvecklat möjligheten att importera öppen geografisk information till spelet (tex lantmäteriets data inklusive höjddata) för att skapa verklighetstrogna scenarier i spelet. Vi har även tagit fram ett tillägg till spelet som möjliggör inläsning av befintlig infrastruktur till scenarier. Dessa två arbeten gör att det nu med en mindre insats går att skapa spelscenarier som utgår från en ´riktig´ geografisk miljö samt befintlig infrastruktur.

Upplägg och genomförande

Vi ser detta projekt som en grund för fortsatt arbete och ser hur andra aktörer redan kommit igång med en fortsättning.

Externa länkar

Material på GitHub för att skapa scenarier utifrån geodata och infradata

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.