OPEN FARMING PLATFORM FOR REMOTE MONITORING OF FARM PROCESSES

Diarienummer 2016-04783
Koordinator LUDA.FARM AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet var att definiera de viktigaste tekniska aspekterna i samband med utvecklingen av plattformen tillsammans med eftersökandet av nyckelpartners för utveckling och implementering (sensortillverkare och kommersiella partners). Dessutom skulle vi genomföra studier baserade på lantbrukarens och dess leverantörers behov för att skapa innehåll och funktionalitet baserat på deras input samt att definiera en kommersialiseringsstrategi. Samtliga mål har uppfyllts och vi är mycket nöjda med resultatet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har fallit ut mycket väl och hjälpt Luda.Farm utveckla vår Open Farming Platfom (http://my.luda.farm) till en fungerande prototyp.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört följande aktiviteter: Mål 1. Teknisk genomförbarhetsstudie Mål 2. Kommersiell lönsamhetsplan Mål 3. Nyckelpartnersökning Mål 4. Finansiell plan

Externa länkar

My.Luda.Farm övervakar din gård dygnet runt, varje dag i veckan och håller koll på alla kritiska processer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.