Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

OPEN FARMING PLATFORM FOR REMOTE MONITORING OF FARM PROCESSES

Diarienummer
Koordinator LUDA.FARM AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med projektet var att definiera de viktigaste tekniska aspekterna i samband med utvecklingen av plattformen tillsammans med eftersökandet av nyckelpartners för utveckling och implementering (sensortillverkare och kommersiella partners). Dessutom skulle vi genomföra studier baserade på lantbrukarens och dess leverantörers behov för att skapa innehåll och funktionalitet baserat på deras input samt att definiera en kommersialiseringsstrategi. Samtliga mål har uppfyllts och vi är mycket nöjda med resultatet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har fallit ut mycket väl och hjälpt Luda.Farm utveckla vår Open Farming Platfom (http://my.luda.farm) till en fungerande prototyp.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört följande aktiviteter: Mål 1. Teknisk genomförbarhetsstudie Mål 2. Kommersiell lönsamhetsplan Mål 3. Nyckelpartnersökning Mål 4. Finansiell plan

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04783

Statistik för sidan