OPEN FARMING PLATFORM FOR REMOTE MONITORING OF FARM PROCESSES

Reference number
Coordinator LUDA.FARM AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2016 - July 2017
Status Completed

Purpose and goal

Det övergripande målet med projektet var att definiera de viktigaste tekniska aspekterna i samband med utvecklingen av plattformen tillsammans med eftersökandet av nyckelpartners för utveckling och implementering (sensortillverkare och kommersiella partners). Dessutom skulle vi genomföra studier baserade på lantbrukarens och dess leverantörers behov för att skapa innehåll och funktionalitet baserat på deras input samt att definiera en kommersialiseringsstrategi. Samtliga mål har uppfyllts och vi är mycket nöjda med resultatet.

Expected results and effects

Projektet har fallit ut mycket väl och hjälpt Luda.Farm utveckla vår Open Farming Platfom (http://my.luda.farm) till en fungerande prototyp.

Planned approach and implementation

Vi har genomfört följande aktiviteter: Mål 1. Teknisk genomförbarhetsstudie Mål 2. Kommersiell lönsamhetsplan Mål 3. Nyckelpartnersökning Mål 4. Finansiell plan

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.