Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development (OPENCPS)

Diarienummer 2015-04291
Koordinator Linköpings universitet - IDA
Bidrag från Vinnova 5 400 675 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning EUREKA cluster co-funding 
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Verktyg och miljöer for modellbaserad utveckling av cyberfysikaliska system blir alltmer komplexa och kritiska för industrin: Interoperabilitet mellan verktyg, inlåsningseffekter samt livscykelstöd av verktyg är några av utmaningarna. Projektet syftar till att skapa en öppen utvecklingsmiljö som förenar Modelica, UML och FMI. Vidare fokuserar projektet på att öka exekveringshastigheten vid simulering av Modelica-modeller och FMU:er samt på metodik för certifierad kodgenerering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till att öka industrins konkurrenskraft genom att möta utmaningar relaterade till 1) effektivisering och automatisering av metoder för verifiering, validering, testning av modeller, 2) interoperabilitet mellan de centrala standarderna Modelica/UML/Functional Mock-up Interface (FMI), och 3) exekveringshastighet vid simulering och dynamisk optimering av modeller.

Planerat upplägg och genomförande

Projektorganisationen säkerställer en tät samverkan mellan metodikutvecklare, verktygsutvecklare och slutanvändare. Ett flertal industriella demonstratorer kommer att specificeras i början av projektet och användas för utveckling av metoder och verktyg samt för validering av resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.