Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development (OPENCPS)

Diarienummer 2015-03237
Koordinator INTUITIVE AERIAL AB (PUBL) - INTUITIVE AERIAL AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015