Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Open city sensor network

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Borås
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektets mål var att etablera ett öppet sensor nätverk i Lund baserat på LoRa standarden som ökar den lokala innovationsgraden av IoT lösningarkopplat mot samhällsnytta och den smarta staden. I nätet tillåts endast trafik som är av icke kommersiell eller pre-kommersiell natur för att inte konkurrera med kommersiellt drivna IoT-nät. Projektet har fått mycket uppmärksamhet, både i press och på nätet och genererat ett stort intresse från aktörer som vill prova. Ett antal aktörer är igång och utvecklar sina tjänster och produkter med hjälp av LoRa-nätet och ett flertal är på väg in.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har etablerat ett öppet sensornätverk i staden. Basstationer har knutits samman genom att implementera ett LORAWan baserat på öppen källkod. Vidare har ett utbildningskitt tagits fram för att man på ett enkelt sätt ska kunna ansluta sensor till nätet. Nätet skiljer sig från andra LoRa stadsnät genom att det inte drivs av privata intressen utan tillsammans av Lunds kommun och universitet vilket skapar en öppen plattform för studenter, privatpersoner och företag att testa och utveckla nya innovativa IoT tjänster utan investeringsbarriärer.

Upplägg och genomförande

Nätet består av 3 basstationer på strategiska platser i staden och ger en god täckning av stora delar av centrala Lund. Nätet har även täckning långt utanför Lund på manga platser. Nätet styrs genom ett LORAWan som utvecklats baserat på öppen källkod som har modifierats för att ge ett stabilt kommunikationsnät som kan drivas utan några större driftskostnader, Vidare har ett utbildningskitt tagits fram för att man på ett enkelt sätt ska kunna ansluta sensor till nätet. Projektet har hållit inledande workshoppar för intresserade aktörer, dessa har varit väl besökta.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05292

Statistik för sidan