Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering

Diarienummer 2012-01208
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Avd IMEGO
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

SENSATION- Online sensorsystem för resurseffektiv vattenhantering är ett projekt som fokuserat på att hitta en helhetslösning för den livsviktiga resursen vatten. Projektet har byggt ett starkt konsortium och utvecklat innovativa sensorlösningar kopplade till en kommunikationsplattform med avancerad datahantering och tjänster för onlinemonitorering av vattenkvalitet. Vidare har projekt etablera en testbädd där sensorlösningarna och nya tjänster kunnat testas i verklig miljö hos dricksvattenaktörer och vattenintensiv industri.

Resultat och förväntade effekter

Ny sensorteknologi och innovativa tjänster har utvecklats, tyvärr så ekonomin begränsat de små svenska sensorproducenternas engagemang i projektet. Att utveckla ny hårdvara i detta fall sensorteknologi är kostsamt, tar lång tid och vägen till marknaden är lång. Kravställarna har dock varit entusiastiska och törstande efter nya lösningar med potential att lösa deras problem. Såväl tjänsterna som de utvecklade sensorteknologierna har testats i ´verkligheten´, viktiga insikter har gjorts vilket kommer att vara till stor nytta i den fortsatta utvecklingen.

Upplägg och genomförande

Tidigt i projektet identifierades mikroorganismer och olja som prioriterade områdena både för dricks- och industrivatten. Utvecklare knöts till projektet som hade teknologi med potential att matcha dessa behov. Teknologierna och innovativa tjänster har utvecklats i en distribuerad testbädd bestående av utvecklares labb, dricksvattenverk och anläggningar för produktion av stål, papper och motorer. Parallellt har innovativa tjänster utvecklat s baserad på tillgänglig öppen data, befintliga och de nyutvecklade sensorerna. Arbetssättet har varit tekniskt framgångsrikt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.