Online analys av variationer av hela produktionen av papper och kartong för processoptimering

Diarienummer 2017-02404
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 4 378 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA - Research, development and innovation projects spring 2017

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla och utvärdera mätmetoder som möjliggör analys av hela den producerade arean i pappers- och kartongtillverkning. Metoderna baseras på visuell och infraröd kamerateknik. Data konverteras till egenskapskartor, och genom informationen i dessa kartor kommer omfattningen av egenskapsvariationerna att analyseras. Det gör det möjligt att identifiera orsakerna till variationerna.

Förväntade effekter och resultat

De utvecklade analysmetoderna testas och optimeras på sex pappers- och kartongbruk. Utifrån resultaten av bruksförsöken ges rekommendationer för hur bruken kan modifiera sina processer för att minska variationerna. Detta hjälper bruken att förbättra både produktkvaliteten och processeffektiviteten, och därigenom minska användningen av råvaror och energi. Metodiken kommer också att öppna upp för nya affärsmöjligheter, t ex en högupplöst ”kvalitetsmärkning” av produkten vilket skulle göra konvertering, tryckning och förpackning enklare och mer resurseffektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Metoderna för analys och utvärdering utvecklas på RISE Bioekonomi, och testas och optimeras på sex pappers- och kartongbruk. Planering och utförande av bruksförsöken görs i nära samarbete mellan RISE Bioekonomi och bruken. Experter på ytinspektionssystem, kvalitetskontrollsystem, signaler och system är värdefulla tillgångar i projektet. Varje bruksförsök kommer att avslutas med rekommendationer för processförbättringar för att reducera processvariationerna. En roadmap för implementering av metoderna i varje bruk kommer att formuleras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.