Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

One Million Babies: En evidensbaserad, individanpassad graviditetsapp för tryggare graviditet & förlossning

Diarienummer
Koordinator Evidensa Utveckling AB - SSES - Stockholm School of Entrepreneurship
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att validera, verifiera och utveckla One Million Babies (app och hemsida) i samarbete med barnmorskor och gravida kvinnor samt anpassa produkten enligt deras önskemål. Måluppfyllelse Prototypen som vi utvecklat ligger nu till grund för en app-version redo att lanseras i hela Sverige under 2020 liksom ett digitalt stödverktyg för kliniskt verksamma barnmorskor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Prototyper för iOS och Android har framgångsrikt utvecklats, godkänts och tester har genomförts. Produkten har avsevärt förbättras genom samarbetet med kliniskt verksamma barnmorskor, gravida kvinnor och experter inom design och kommunikation. Produkten är nu redo att lanseras bredare. Prototyperna kommer även att vidareutvecklas utifrån feedback från användare och barnmorskor om ytterligare behov av evidensbaserad information.

Upplägg och genomförande

App-prototyperna och testningarna har genomförts i tre huvudsakliga arbetspaket: 1.Idégenerering och specificering av innehåll/funktionalitet tillsammans med barnmorskor 2.Utveckling av app avseende funktionalitet och design 3.Testning bland gravida och barnmorskor Ett flertal workshops och presentationer har genomförts inför, under och efter utvecklingssteget för att på ett iterativt sätt integrera och anpassa olika och ibland konkurrerande önskemål.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-01307

Statistik för sidan