Omvärldsbevakning inom Produktion2030

Diarienummer 2014-06014
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030

Syfte och mål

Syftet med Omvärldsanalys 2014 var att planera och genomföra en studieresa till USA med fokus på forskning, innovation och utbidlning inom produktion. Syftet var också att skapa nya kontakter - både till amerikanska aktörer och mellan de svenska deltagarna. Båda syftena uppnåddes.

Resultat och förväntade effekter

Deltagarna fick möta en rad relevanta forskare och företag relaterade till forskning och utveckling av produktion. Flera av deltagarna har initierat samarbete med amerikanska forskare. Resan gav inspiration och idéer till nya utvecklingsprojekt. Förutom nya samarbeten i forskningsprojekt kommer utbyte inom ingenjörsutbildningar mellan svenska högskolor och University of Illinoi, Urbana, att starta so ett resultat av resan.

Upplägg och genomförande

Deltagarna bjöds in från styrgrupp och andra medverkande inom SIO Produktion2030. !8 personer medverkade vilket var en bra storlek på grupp. Sex personer var Expertgruppsledare. Projektledning gjordes av programchefen för Produktion2030 tillsammans med en resebyrå. Stor insats gjordes också av Chalmers, kontatkerna på NIST, AB Volvo och University of Illinois, Urbana.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.