Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Omvärldsanalys - styrkeområden gynnsamma för utvecklingen av life science i Sverige

Diarienummer
Koordinator Helidor Consulting AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att kartlägga och beskriva svenska styrkeområden som gagnar svensk life science. Svenska styrkeområden behöver tydliggöras både mot utländska intressenter, för att attrahera investeringar och kompetens, och mot svenska investerare och beslutsfattare för att ge vägledning inför beslut om riktade insatser och utvecklingsstrategier Målsättningen var att identifiera de styrkeområden med bäring på life science där Sverige utmärker sig internationellt, samt kartlägga vilka faktorer som påverkar realiseringen av respektive styrkeområde.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resulterade i identifieringen av elva separata styrkeområden som på olika sätt påverkar svensk life science: - Samverkansförmåga - Tillgång till kompetens - Innovationskluster - Innovationsfinansiering - Forskningsinfrastrukturer - Hälsodata, register och biobanker - Preventiv hälsovård - Bioteknikutveckling - Precisionsmedicin - Biologiska läkemedel - Varumärken Bakomliggande faktorer som påverkar varje område har kartlagts och värderats. Resultaten kan ge vägledning inför riktade insatser och strategier för att främja svensk life science.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade kvalitativ datainsamling som pågick november 2018 till januari 2019 och omfattade litteraturgenomgångar samt intervjuer med svenska och internationella intressenter med insikt om en svenska life science-sektorn. Insamlade data kategoriserades i separata styrkeområden, och bakomliggande faktorer värderades m.a.p. inverkan och påverkansbarhet genom SWOT-analyser. Resultaten sammanställdes och presenterades i en skriftlig rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2018

Diarienummer 2018-04487

Statistik för sidan