Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Omställningen till smarta städer

Diarienummer
Koordinator AUGUR MARKNADSANALYS I STOCKHOLM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 606 250 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var enligt projektbeskrivningen: - Att öka förståelsen för svenska kommuners syn på begreppet smart stad - Att förstå de kommunala utmaningar som finns i att ställa om svenska städer till smarta städer Dessa frågeområden har kartlagts och beskrivits i den rapport som har levererats till Vinnova.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den skriftliga rapport som i enlighet med projektbeskrivningen har levererats till Vinnova kan användas för att höja förståelsen för omställningen till smart stad, såväl internt inom myndigheten som externt hos andra aktörer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt beskriven metod; kvalitativa intervjuer har genomförts med företrädare från kommunförvaltning och politisk ledning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping/Norrköping och Umeå. Därtill har personer från relevanta samverkansorganisationer intervjuats. Sammanlagt har drygt 20 personer medverkat i studien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017

Diarienummer 2017-04653

Statistik för sidan