Omställningen till smarta städer

Diarienummer 2017-04653
Koordinator AUGUR MARKNADSANALYS I STOCKHOLM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 606 250 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var enligt projektbeskrivningen: - Att öka förståelsen för svenska kommuners syn på begreppet smart stad - Att förstå de kommunala utmaningar som finns i att ställa om svenska städer till smarta städer Dessa frågeområden har kartlagts och beskrivits i den rapport som har levererats till Vinnova.

Resultat och förväntade effekter

Den skriftliga rapport som i enlighet med projektbeskrivningen har levererats till Vinnova kan användas för att höja förståelsen för omställningen till smart stad, såväl internt inom myndigheten som externt hos andra aktörer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt beskriven metod; kvalitativa intervjuer har genomförts med företrädare från kommunförvaltning och politisk ledning i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping/Norrköping och Umeå. Därtill har personer från relevanta samverkansorganisationer intervjuats. Sammanlagt har drygt 20 personer medverkat i studien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.