Ökad utmattningshållfasthet i gjutjärn genom optimering av restspänningar

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd UTMT
Bidrag från Vinnova 2 918 825 kronor
Projektets löptid januari 2010 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2009-04145_SV.pdf