Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Ökad utmattningshållfasthet hos drivlinekomponenter genom minskad inreoxidation och avbruten kylning

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 3 013 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - juli 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2011-04443.pdf (pdf, 540 kB)

Syfte och mål

Målet med projektet var att öka utmattningshållfastheten med minst 25 % på sätthärdade transmissionskomponenter genom att vid värmebehandlingen införa två metoder; (1) avbruten kylning och (2) en modifierad sätthärdningsprocess för minskad negativ effekt av inre oxidation i ytan på komponentprestanda vid atmosfärsuppkolning. Den högsta ökningen i utmattningshållfasthet blev 16% för stål 16MnCr5 genom att införa de två metoderna. Hållfasthetsökningen borde motsvara en tredubblad livslängd. Referens är dagens värmebehandlingsprocess och kylning i aktuell härdolja.

Resultat och förväntade effekter

Två industriellt implementerbara metoder; (1) avbruten kylning och (2) en modifierad sätthärdningsprocess för minskad negativ effekt av inre oxidation i ytan på komponentprestanda vid atmosfärsuppkolning har utvärderats. För stål 16MnCr medförde dessa en 16% ökning i utmattningshållfasthet. För implementering av avbruten kylning krävs anpassning av kyförloppet map på Ms-temperaturen för aktuellt stål. Hållfasthetsökningen möjliggör lättare komponenter alt att högre moment/längre livslängd kan tas ut ur befintliga konstruktioner utan omkonstruktion.

Upplägg och genomförande

Avbruten kylning samt modifierad värmebehandlingsprocess för kontroll/undertryckande av en negativ effekt av randoxidering utfördes på provstavar och kugghjul i stål 16MnCr5, V2158 och Ovako 158Q. Alla försök genomfördes i industriella batchugnar hos Bodycote och GKN Driveline. Komponenterna utvärderades avseende roterande böj-provning och pulsatorprovning. Inom projektet undersöktes olika parametrar för hur avbruten kylning respektive den modifierade processen skulle utföras, varav en slutlig kombination valdes till alla värmebehandlingar av prov-komponenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-04443

Statistik för sidan