Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad utmattningshållfasthet hos drivlinekomponenter genom minskad inreoxidation och avbruten kylning

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 3 013 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - juli 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2011-04443.pdf (pdf, 540 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att öka utmattningshållfastheten med minst 25 % på sätthärdade transmissionskomponenter genom att vid värmebehandlingen införa två metoder; (1) avbruten kylning och (2) en modifierad sätthärdningsprocess för minskad negativ effekt av inre oxidation i ytan på komponentprestanda vid atmosfärsuppkolning. Den högsta ökningen i utmattningshållfasthet blev 16% för stål 16MnCr5 genom att införa de två metoderna. Hållfasthetsökningen borde motsvara en tredubblad livslängd. Referens är dagens värmebehandlingsprocess och kylning i aktuell härdolja.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två industriellt implementerbara metoder; (1) avbruten kylning och (2) en modifierad sätthärdningsprocess för minskad negativ effekt av inre oxidation i ytan på komponentprestanda vid atmosfärsuppkolning har utvärderats. För stål 16MnCr medförde dessa en 16% ökning i utmattningshållfasthet. För implementering av avbruten kylning krävs anpassning av kyförloppet map på Ms-temperaturen för aktuellt stål. Hållfasthetsökningen möjliggör lättare komponenter alt att högre moment/längre livslängd kan tas ut ur befintliga konstruktioner utan omkonstruktion.

Upplägg och genomförande

Avbruten kylning samt modifierad värmebehandlingsprocess för kontroll/undertryckande av en negativ effekt av randoxidering utfördes på provstavar och kugghjul i stål 16MnCr5, V2158 och Ovako 158Q. Alla försök genomfördes i industriella batchugnar hos Bodycote och GKN Driveline. Komponenterna utvärderades avseende roterande böj-provning och pulsatorprovning. Inom projektet undersöktes olika parametrar för hur avbruten kylning respektive den modifierade processen skulle utföras, varav en slutlig kombination valdes till alla värmebehandlingar av prov-komponenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-04443

Statistik för sidan