Ökad tillgänglighet/säkerhet för synskadade i offentlig utomhusmiljö

Diarienummer 2015-05183
Koordinator Bollebygds Plast AB
Bidrag från Vinnova 467 360 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektet ´Ökad tillgänglighet/säkerhet för synskadade i offentlig utomhusmiljö´ har haft som syfte att utreda/utveckla markmiljöprodukter med energioptimerad och inbyggd värme i GC-ledytor för att a) bibehålla taktiliteten även i vinterväglag och b) undvika halk-olyckor på grund av snö/is, med fokus på målgruppen synskadade. BPAB har med hjälp av Vinnova´s finansiering utvecklat och lanserat produkter i form av uppvärmda markplattor med sinusmönster och kontrastmarkeringar. Dessa produkter har testats och anlagts med mycket gott resultat.

Resultat och förväntade effekter

BPAB förväntar sig en god utveckling för produktområdet energioptimerad ytvärme i markmiljöer och ännu större fokus inom problemområdet fall/halk-olyckor gående singel. För BPAB innebär det en prognosticerad väsentlig utvidgning av produktsortimentet markplattor med ytvärme och förväntas bringa en högre intjäningsgrad. För samhället i stort hoppas vi på samhällsnytta i form av minskad olycksfrekvens vintertid gällande halkolyckor gående singel men också större säkerhet för synskadade i det offentliga rummet.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med diskussioner med tillgänglighetskonsulter, arkitekter, synskadade individer och organisationer som antogs utgöra intresseparter. Undersökningar avseende problemställningar företogs och ett antal olika småskaliga tester i laboratoriemiljö föregick prototypbyggen. Prototyper utvärderades avseende ingående komponenter, funktion och utformning. Borås Stad visade intresse att anlägga en uppvärmd ledyta i Stadsparken vilken installerades sen höst 2016. Preliminära resultat visar på god funktionalitet och andra aktörer väntas följa inom kort.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.