Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad frihet för brukare med demens

Diarienummer
Koordinator GOTLANDS KOMMUN
Bidrag från Vinnova 184 749 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi ville erbjuda verksamheten vid demensboendet Tingsbrogården på Gotland som testmiljö för utveckling av välfärdstekniklösningar som kan öka individernas självständighet och trygghet samt vara ett stöd för personal. Målet för förstudieprojektet var att identifiera konkreta behov och möjliga vägval inom organisationsutveckling och tekniklösningar. Det målet har vi delvis nått och kommer att arbeta vidare med, dock inte inom Verklighetslabbet.

Resultat och förväntade effekter

Målet för förstudien var att i samarbete med verksamheten identifiera konkreta behov och möjliga vägval inom organisationsutveckling och tekniklösningar för att öka brukarnas frihet och integritet. Vår förhoppning var att vi under projektet skulle identifiera och skapa god kontakt med möjliga aktörer för fortsatt samarbete inom konceptet Verklighetslabbet. De delar som rör verksamheten och organisationsutvecklingen har gått framåt, dock ej i önskad omfattning. Viss kontakt med andra aktörer har inletts och kommer att vara till nytta för oss i den fortsatta utvecklingen.

Upplägg och genomförande

Socialförvaltningens utvecklingsledare har till stor del arbetat med Tingsbrogårdens kvalitetsråd och sett ett stort intresse för att utveckla verksamheten. I projektet har ingått inspirationsmöten, workshops, omvärldsbevakning och konferensbesök. Det har också ingått att förbereda grundläggande teknisk infrastruktur. Det arbetet fortsätter efter projektets avslut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04971

Statistik för sidan