Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar

Diarienummer 2015-00253
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (vår)

Syfte och mål

I projektet har vi utvecklat ett tekniskt stöd för att skapa ett datainsamlingsverktyg som fungerar bra även för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Resultatet är en lösning som skapar förutsättningar för personer med dessa funktionsnedsättningar att bli mer delaktiga i undersökningar, forskningsprojekt och utvecklingsprocesser.

Resultat och förväntade effekter

Vårt arbete har resulterat i att vi nu har en basplattform för insamlingsverktyget med grundläggande insamlingsfunktioner. De tester vi genomfört bekräftar att verktyget både är intressant och relevant för de potentiella kunderna, vilket lägger en bra grund för framtida spridning och anammande av verktyget och metoden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samverkan med partnerkonstellationen och intressenterna. Utöver utvecklingen har vi genomfört användartester, både internt och med slutanvändare för att säkerställa vidareutveckling av verktyget. Vi har som planerat plockat in kundrepresentanter tidigt i processen, och har kunnat konstatera ett stort intresse för verktyget från representanter för bland annat myndigheter, kommuner och intresseorganisationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.