Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ökad återföring av träaska till skogsmark via uppgradering av biogas

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Jordbruk och livsmedel Uppsala
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att bidra till utvecklingen av ett nytt system för askhantering som leder till att askfilterteknik kan användas för att förädla biogas till fordonsbränsle och samtidigt bidra till att mer träbränsleaska återförs till skogsmark. Målsättningarna har bland annat varit att kartlägga teknik för askhantering och analysera vilka aktörer som bör ingå i systemet samt vilka roller de bör ha. Efter genomfört projekt kan vi konstatera att syfte och målsättningar har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tagit fram ett nytt system för askhantering som inkluderar askfilter för uppgradering av biogas samt stabilisering av askan. Vi har genomfört försök där 10 ton aska har stabiliserats och därefter spridits på skogsmark med konventionell teknik. Utfallet av spridningen var lyckat och visade att askfilter-aska fungerar för askåterföring till skogsmark. Det kan på sikt leda till att mer biogas uppgraderas och att mängden aska som återförs till skogen ökar.

Upplägg och genomförande

Projektet tog längre tid än planerat och det beror bl.a. på att spridningsförsöket för aska skulle göras så sent som möjligt med tanke på trädens savningsperiod då det är ökad risk för skador på stammarna i samband med spridning. Därtill var det hög arbetsbelastning i projektgruppen vilket bidrog till att projektets slutdatum förlängdes till 15 nov. Vi har genom projektet haft en mycket engagerad projektgrupp bestående av aktörer i askhanteringskedjan. Detta har banat väg för effektiva diskussioner och slutsatser som vi haft nytta av vid framtagandet av projektets resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03801

Statistik för sidan