Öka patientens kunskap och makt för förbättrad hälsa och för kostnadseffektiv vård

Diarienummer 2012-01203
Koordinator Karolinska institutet - Medical Management Centrum
Bidrag från Vinnova 9 505 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

- Att förbättra patienters hälsa vid livslånga kroniska sjukdomar genom att öka deras kunskap om sin egen sjukdom för att individualisera behandlingen. Vi har designat nya tjänster tillsammans med användarna för att erbjuda personliga data direkt från forskningen till patienter och vårdgivare, och vi har pilottestat dessa i klinisk praktik där hälsoutfallet mäts för varje patient. Informatiklösningar för att integrera berörda system har tagits fram och utformats för att uppfylla gällande rätt. Affärsmodeller har beskrivits för en hållbar tillväxt av dessa tjänster.

Resultat och förväntade effekter

Patienter har prövat våra tjänster tillsammans med sin vårdgivare i klinisk praktik och har sett hur de själva kan vinna kunskap om sin sjukdoms utveckling baserad på personliga data även från forskning på egna biobanksprover. Därmed kan patienter planera sina egna insatser - t.ex. läkemedel och livsstil för att optimera sin egen hälsa och förebygga försämringar. Vi har möjliggjort en pre-kommersiell utveckling i nästa steg baserad på vår generiska process, där vi anpassar våra tjänster till andra kroniska sjukdomar och kan skapa hållbar tillväxt med föreslagna affärsmodeller.

Upplägg och genomförande

Projektet har sammanfört patienter, vårdgivare och forskare med experter med många olika kompetenser för att gemensamt utveckla innovationen att ge patienter kunskap om egna forskningsresultat för en effektivare vård och en bättre individuell hälsa. Processen har blivit målinriktad genom att användarna tillsammans skapade de nya tjänsterna med verktyg för Service Design. På så sätt har tjänsterna blivit enkla och användbara, men också attraktiva och nyttiga. Avgörande förutsättningar har även varit att IT-teknik och juridik, samt affärsmodeller har utvecklats parallellt.

Externa länkar

Projektets hemsida där alla intressenter kan hitta information, filmer och dokumentation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.