nytt system för husreovering

Diarienummer 2014-04926
Koordinator Front RK AB
Bidrag från Vinnova 1 395 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: SmartFront, en ny metod för renovering av miljonprogrammet, där allt arbete sker utifrån. Systemet använder befintligt värmesystem på ett energieffektivt sätt. Metoden innebär att hyresgäster kan bo kvar i sina lägenheter under renoveringstiden. Energiförbrukningen halveras. Uppfyllelse: Traditionella byggmetoder utförs integrerade med ventilations- och värmesystem.Vi har arbetat fram en av marknadens mest energi- och kostnadseffektiva system. Det färdiga systemet finns nu och ovanstående mål är uppfyllda och har introducerats på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet hade som syfte att skapa en bättre boendemiljö, en lägre energiförbrukning och genomföra renoveringen med liten störning för kvarboende. Ingen evakuering skall behöva ske. Energiförbrukningen har minskat över 50% i genomförda objekt. De boende upplever ett varmare, tystare och renare inomhusklimat. De boende störs minimalt genom att vi genomför montage av fönster utanpå de gamla med vår unika, patenterade montageram. Våra tilluftsdon medför att luften tillförs varm och utan störande kalldrag. Fastigheten ökar i värde och bruksvärdet höjs.

Upplägg och genomförande

Grundläggande analys av de problem som finns i samband med husrenovering har gjorts. Vi har också sett att den enda vägen att nå satta miljömål är att använda FTX ventilation och tilläggsisolering. För att nyttja befintlig värme i husen samt tillföra tilluften under radiatorn och dessutom dragfritt utvecklade vi ett nytt don. En säkerhetsmodul är utvecklad för att undanröja risken för spridning av brandgaser. Montageramen som används vid fönstermontage har utvecklats löpande i samråd med fönsterspecialister. Mätningar har skett på SP samt av ljudkonsult.

Externa länkar

En beskrivande hemsida som innehåller modul för beräkning av besparing.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.