Nya topologier för integrerade drivsystem

Diarienummer 2015-06547
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research - Västerås
Bidrag från Vinnova 193 500 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet var att förstärka forskningen inom innovativa drivsystem, genom utbildning av masters och doktorander, genom forskning på KTH och inom industrin (ABB), och på längre sikt genom prototyper. Projektet syftade att vara början på ett långsiktigt samarbete mellan KTH och ABB genom projektledaren, med goda möjligheter för hans personliga utveckling. Projektarbetet bestod av handledning av doktorander och masterstudenter, formulering av nya forskningsprojekt, en litteraturstudie, och definition av arbetsuppgifter för en affilierad fakultet vid KTH.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till formulering (och utförande eller start) av nya forskningsprojekt med samtidig fokus på maskin- och omriktartopologier. Detta anses vara viktig inte bara för att komma fram till innovativa lösningar inom t.ex. drivsystem för fordon eller förnybar energi, men även för att multidisciplinär-kompetenta ingenjörer och forskare ska finnas i Sverige. Utnämningen av en affilierad fakultet vid KTH en direkt följd av projektet är dessutom ett sätt att säkerställa ett fortsatt nära samarbete mellan ABB och KTH inom det nämnda området.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden har projektledaren, med fullt stöd av ABB och KTH, tillbringat 20% av hans tid på KTH. Han har blivit integrerat inom en forskningsgrupp och avdelning genom deltagandet i tekniska, strategiska och sociala aktiviteter. Detta anses vara ett effektivt sätt att öka kontakterna mellan ABB och KTH, och på det viset bidra till att sprida högt relevanta forskningsresultat till svensk industri. Utnämningen av en ny affilierad fakultet med väldefinierade arbetsuppgifter är ett sätt att säkerställa en fortsättning även efter Vinnova-projektets avslutning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.