Nya testmetoder för att främja hållbara korrosionsbeständiga legeringar i krävande industriella miljöer, (TEKLA)

Diarienummer 2017-02516
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB
Bidrag från Vinnova 599 782 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

För närvarande saknas accelererande jämförande laborativa metoder för att kunna mäta korrosionsmotståndet hos mycket korrosionsresistenta material. Målet med detta projekt är att ta fram standardiserad metodik för att kunna ranka och jämföra olika legeringars korrosionsmotstånd. Fokus kommer att ligga på nickelbaslegeringar och höglegerade rostfria stål då fältförsök visat att höglegerade rostfria stål kan prestera minst lika bra som de mest höglegerade nickellegeringarna. Metoderna skall kunna användas både för leveransprovning samt för utvecklingsprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas möjliggöra jämförande korrosionsprovning av mycket korrosionsresistenta material. Resultatet från projektet förväntas också kunna användas för att undersöka hur olika produktionsparametrar och produktegenskaper påverkar korrosionsmotståndet för både höglegerade rostfria stål och nickellegeringar. Detta kommer vara till nytta för legeringsutveckling, produktutveckling samt vid produktion både av material och slutprodukter. Tillgänglig data från korrosionsprovning av dessa material kommer också underlätta materialval för slutanvändare.

Planerat upplägg och genomförande

Initialt görs en genomförbarhetsstudie för ett par material, där möjligheten att utföra ranking i nya lösningar samt vid modifierat pH undersöks. Olika metodiker kommer att utvärderas och de 1-3 mest lovande kommer att väljas ut för ett fullskaleprojekt i vilket fler material och fler faktorer som påverkar lokal korrosion kommer att utvärderas med de framtagna testmetoderna. Då passivskiktets beteende är viktigt för korrosionen kommer även ytanalyser genomföras och behovet av dessa skall identifieras i genomförbarhetsstudien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.