Nya Separationsverktyg för Omics Studier

Diarienummer 2014-05037
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 1 990 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2014 höst

Syfte och mål

Projektet syftar till att verifiera tekniken, marknaden och affärsidén av innovativa HILIC (hydrophilic interaction liquid chromatography) separationskolonner för kromatografisk analys av små hydrofila molekyler i proteomik, metabolomik, lipidomik och glycomik ("Omics"). De utvecklade produkterna ska lösa komplicerade separationsproblem vilket är viktigt inom läkemedelsutveckling, klinisk diagnostik och biomarkörsupptäckt.

Resultat och förväntade effekter

Nya HILIC separationskolonnerna utvecklades baserat på vår innovativa ytmodifieringsteknik. Detta ledde till avancerade produkter med lång livslängd, hög reproducerbarhet, och unik selektivitet för separation av vattenlösliga substanser i komplexa prover. Detta kommer öka användarnas produktivitet och förbättra resultatkvalitén. De nya produkterna är märkta som iHILIC®-Fusion, iHILIC®-Fusion(+) och iHILIC®-Fusion(P). Produkterna har kommersialiserats på den globala marknaden genom direktförsäljning och ett internationellt distributionsnät i mer än 20 länder.

Upplägg och genomförande

Vi har utvärderat användarnas behov och efterfrågan på marknaden genom intervjuer och möten med kompetenta användare, experter och befintliga distributörer. Syntes av nya material och tillverkning av kolonner verifierades i nära samarbete med experter inom olika Omics områden. Det ger oss möjlighet att få direkt och snabb återkoppling under utvecklingen av tekniken. Högkvalitativa applikationsblad har utvecklats. Vi har också verifierat affärsmodeller, marknadsanalyser och go-to-market strategi, IPR, och ekonomisk utveckling för ett nystartat företaget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.