Nya reagens för sjukdomsdiagnostik

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Bidrag från Vinnova 243 180 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom att använda rekombinant teknik har vi nu utvecklat och patenterat en ny typ av kolhydratbindande reagens för användning i klinisk diagnostik. Teknologin är också applicerbar för kvalitetskontroll av glykoproteinbaserade läkemedel som tex terapeutiska antikroppar. Målet med projektet är att med denna teknik framställa en panel av unika kolhydratbindande reagens och verifiera deras användning inom klinisk diagnostik och kvalitetskontroll.

Resultat och förväntade effekter

Vår målsättning är att kunna fylla ett behov hos kunder som diagnostikaföretag och bioteknikföretagatt tillhandahålla specifika och välfungerande reagens för analys av kolhydrater. Reagensen ska kunna inkorporeras i nya diagnostiska applikationer som tex diagnostik av leversjukdomar och cancer. Vidare ska reagensen kunna användas till kvalitetskontrollanalys av glykoproteinbaserade läkemedel.

Upplägg och genomförande

Vi har under våren arbetet med att definiera vår produkt och göra en behovsinventering hos potentiella kunder. Fokus under nästa period kommer att vara att arbeta fram ´proof of concept´ för fördelarna med vår produkt jämfört med andra alternativ. Vi kommer att jobba med enkla och snabba kromatografiska metoder som direkt appliceras på kliniska prover från patienter med levercirrhos och levercancer. Parallellt görs produktutveckling och utveckling av storskalig produktion av produkten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.