Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya lösningar för ökad tillgång till ekologiska vegetabiliska råvaror och produkter

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att i samverkan med aktörer och intressenter identifiera behov och lösningar för konkurrenskraftig och lönsam produktion av ekologiska råvaror och produkter. En plan har utformats för beskrivning av potentiella lösningar av olika utmaningar med fokus på metoder för ökad primärproduktion, industri och förädling, samt miljöutvärdering. Vår bedömning är att för att säkerställa den kunskap och innovationer som krävs och utnyttja den höga marknadspotentialen full ut krävs ytterligare aktörer samt konkretisering av lösningar till de olika problemställningarna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten ska leda till en hållbar ekologisk produktion genom utveckling av nya tekniker, nya produkter, bättre logistik- och processlösningar, nya företag och ökad konkurrenskraft och export. Identifiering och utveckling av prioriterade lösningar för ökad tillgång till ekologiska råvaror och produkter.Förväntade effekter efter steg 2: Mer hållbar och konkurrenskraftig ekologisk produktion. Nya ekologiska produkter på svensk och internationell marknad. Helhetslösningar som bidrar till effektiv, miljövänlig hantering och processning samt lägre energiåtgång och svinn

Upplägg och genomförande

Genomförande Kartläggning av aktörer och befintliga nätverk Identifiering av behov och idéutveckling - forskning/industrikompetenser, innovationsprocesser Kunskapsöverföring från pågående/genomförda forskningsprojekt Kartläggning av marknadsbehov och nya affärsmöjligheter Framtagning av projektplan för utveckling av lösningar med stor potential utifrån möjligheter och behov för resurseffektiva distributions-, process- och logistiklösningar för ökad tillgång till ekologiska vegetabiliska råvaror och produkter Framtagning av utkast till projektavtal

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00334

Statistik för sidan