Nya lösningar för nationella resvaneundersökningar

Diarienummer 2016-04964
Koordinator Trafikanalys - Trafikanalys - Stockholm
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målen har uppnåtts. - Detaljerad projektplan är framtagen. - Workshop är genomförd. - Nationella och internationella erfarenheter är kartlagda. - Pilotprojekt är planerade och utformade.

Resultat och förväntade effekter

Detaljerad projektplan är framtagen i samarbete med partners från nästa generations resor och transporter. - Tre workshopar är genomförda. - Intressentanalys är genomförd. - Kartläggning av nationella och internationella verktyg och metoder är genomförd. - Studiebesök gällande big data och nya datainsamlingsmetoder i Nederländerna är genomfört. - Pilotstudien "Demonstration av och rekommendationer för nya sätt att samla in individuell resvaneinformationför" har planerats och startats upp. - Arbete med planering av pilotstudie involverande mobilnätsdata pågår.

Upplägg och genomförande

För framtagande av projektplanen anlitades en konsult. 3 större workshops har anordnats och däremellan har kommunikation skett med projektpartners för att skapa bästa förutsättningarna för att genomföra pilotstudier.

Externa länkar

Beskrivning av projektet samt länkar till publicerade rapporter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.