Nya logiker för innovation

Diarienummer 2018-02429
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 175 630 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syftet med projektet Nya logiker för innovation är att mellan Mälardalens högskola och Nyköpings kommun åstadkomma nya formella samverkansformer enligt följande mål: 1.Formaliserat form praktikplatser vid Nyköpings kommun/MDH. 2.Genomfört och utvärderat två typer av studentsamverkansprojekt. 3.Utvecklat en kursmodul som möter kompetensutvecklingsbehov hos yrkesverksamma innovationsrådgivare. 4.Påbörjat en ansökan om gemensamt internationellt forsknings- och innovationsprojekt.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten och effekterna är: Etablerade kontakter mellan lärare och yrkesverksamma i det lokala innovationssystemet som bidrar till gemensamt kompetensutvecklande och nätverksbyggande. Ökad kunskap hos näringsliv och kommun om utbildningars innehåll. Större diversitet i studentprojekt, som bidrar till möjlighet till kompetensmatchning samt ökad kunskap hos studenter och lärare om företagsutmaningar. Systematiskt utvecklingsarbete av egen praktik som leder till spridning av metoder för hållbar innovation.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller följande delar: 1. Studentprojekt i tre kurstyper under läsåret 18-19. 2. Utveckling av tjänster. Inkluderar delprojekten; a) undersökande av invånares, små- och medelstora företags behov av kompetens och innovationssystemstjänster, b) utvecklandet av kursmoduler för innovationsrådgivare samt c) utprovning av format för praktikplatser. Genomförs VT18. 3. Internationell forskningsansökan; med fokus på att formera konsortium och formulera arbetspaket. Löper hela projekttiden. 4. Gemensamt lärande i forskningscirkel. Löper hela projekttiden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.