Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya logiker för innovation

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 175 630 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syftet med projektet Nya logiker för innovation var att mellan forsknings- och utbildningsområdet Innovation och produktrealisering vid MDH och Näringslivsenheten i Nyköping kommun åstadkomma nya formella samverkansformer. Följande kommer att realiseras under 2020 *Praktikplatser för både studenter och personal(dubbelriktat utbyte). *Studentsamverkansprojekt i kurser som identifierats som mer lämpliga. *Nätbaserad modulkurs om 4,5 hp på grundnivå för yrkesverksamma i innovationssystemet.

Resultat och förväntade effekter

De etablerade samverkansformerna mellan MDH och Nyköping kommun har potential att leda till ökat nyttiggörande av kunskap, kompetensförsörjning för företag och andra organisationer, större arbetsmarknad för studenter, och på så sätt bidra till ökad innovationsförmåga i samhället särskilt om samverkan sprids i hela regionen. Regionbildningen 2019 samt MDH:s omvandling till tekniskt universitet 2022 kan möjliggöra ytterligare uppväxling av effekterna.

Upplägg och genomförande

Den ambitiösa projektplanen har i stort sett kunnat genomföras i sin helhet tack vare ingående parters goda kännedom om varandras verksamheter via tidigare icke formaliserade samverkansaktiviteter. Implementering av de formella samverkansformerna sker senare än ursprunglig plan på grund av underskattning av omvärldsfaktorers inverkan, framförallt valet 2018 samt Regionbildningen 2019.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2018

Diarienummer 2018-02429

Statistik för sidan