Nya läkemedel för behandling of leverförfattning, NASH.

Diarienummer 2018-01175
Koordinator Inorbit Therapeutics AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Det är målet med projektet att mogna InorbitTXs FXR-projekt för behandling av NASH.

Förväntade effekter och resultat

Att generera nya och stödjande data kommer att stärka vår patentansökan. Detta kommer att ske genom att generera biologiska data som karakteriserar uppföljningsföreningarna till vår ledande molekyl.

Planerat upplägg och genomförande

Nya potentiella FXR-agonister kommer att testas för deras potential att interagera med receptorn. Då kommer den metaboliska stabiliteten hos den mest lovande föreningen att testas i humanplasma, mikrosomer och hepatocyter och det kommer att verifieras att acylglukuronidering utesluts.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.