Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya läkemedel för behandling of leverförfattning, NASH.

Diarienummer
Koordinator Inorbit Therapeutics AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektet syftade till att vidareutveckla InorbitTXs FXR-projekt för behandling av icke-alkoholisk Steato-hepatit (NASH) genom att generera en ny FXR-agonist och genom att generera testdata för att utvärdera kvaliteten på de potentiella nya läkemedlen. Projektet syftade vidare till att generera testdata som stödjer en patentansökan som beskriver den kemiska serien.

Resultat och förväntade effekter

Tre nya molekyler syntetiserades och testades mot InorbitTXs ledande förening. En uppträdde av särskilt intresse eftersom det visade en mycket hög potential att stimulera FXR-receptorn i en in vitro-analys. Den speciella föreningen och den ursprungliga ledande föreningen utvärderades ytterligare i en serie in vitro-test. De utförda testerna visade data stödjande för att driva föreningarna till mer elaborativ testning och utvärdering som potentiella nya läkemedel. En patentansökan kommer att lämnas in snart.

Upplägg och genomförande

De studier som utfördes var utformade och genomförda i samarbete med ledande kontraktsforskningsorganisationer (CRO). De erhållna uppgifterna analyserades i samarbete med forskarna i CRO: s och andra externa experter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01175

Statistik för sidan