Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya indikationer för Prostaglandin E syntas hämmare, verifiering i humanvävnad

Diarienummer
Koordinator Gesynta Pharma AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Målet med Gesyntas projekt var att studera mPGES-1 hämmares effekter på kärlfysiologi, specifikt avseende kärlvidgning i humana vävnadsprover. Mekanismen inbegriper en shuntningseffekt till kärlvidgande prostacyklin. Vi kunde visa att mPGES-1 hämning har en positiv effekt genom sina kärlvidgande egenskaper och att detta är kopplat till shuntning.

Resultat och förväntade effekter

mPGES-1 hämmare har en kärlvidgande effekt som vi nu verifierat i två humana system. Både i intermediära artärer från bröstvävnad och små artärer tagna nära fettbiopsier. Dessa resultat öppnar vägen för kliniska studier av indikationer där kombinationen av en antiinflammatorisk samt kärlvidgande effekt av mPGES-1 inhibition är potentiellt gynnsam.

Upplägg och genomförande

Humanvävnad (kärl) från biopsier inkuberades i organbad och kontraktionsförmågan mättes efter tillsats av fysiologiska stimulatorer. Gesyntas mPGES-1 hämmare tillsattes och effekter på kontraktionen analyserades. Mekanismen för shuntning kunde verifieras med hjälp av prostacyclinreceptor antagonister.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04031

Statistik för sidan