Nya indikationer för Prostaglandin E syntas hämmare, verifiering i humanvävnad

Diarienummer 2017-04031
Koordinator Gesynta Pharma AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att fastlägga att vår läkemedelskandidat under utveckling leder till MPGES1 hämning i human vävnad som är relevant för nya indikationer, och att hämningen i sin tur leder till avsedd farmakologisk effekt. Detta öppnar vägen för finansiering av ytterligare studier samt klinisk prövning.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten av detta projekt kan leda till att flera tekniska och finansiella milstolpar uppnås. Ett positivt resultat förbereder dels för studier som kan användas för att bestämma dos, mätparametrar och administreringsfrekvens vid klinisk användning. Sådan farmakologisk information är också regulatoriskt viktig för de första kliniska studierna. Finansiering av pre-kliniskt och kliniskt utvecklingsprogram kommer att sökas med stöd av verifieringsarbetet. Det kliniska utvecklingsprogrammet kommer, om det lyckas, att leda till kommersialisering av nytt läkemedel.

Planerat upplägg och genomförande

Studier liknande de som avses göras i human vävnad har tidigare utförts på material från djur och vi kommer i samarbete med bolagets ägare och akademiska samarbetspartners nu att verifiera dessa djurdata om MPGES1 hämmares gynnsamma effekter på nya indikationer i människa.

Externa länkar

www.gesynta.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.