Nya i Sverige - NyföretagarCentrum Söder

Diarienummer 2015-06957
Koordinator STIFTELSEN SVENSKA JOBS AND SOCIETY - NyföretagarCentrum
Bidrag från Vinnova 285 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

NyföretagarCentrum Söder startades 2016 som ett särskilt projekt för konceptutveckling för att i moderna lokaler på Södermalm, snabbare nå flyktingar och nya svenskar som har förutsättningar att driva ett lönsamt företag och erbjuda dem en individuell anpassning inför företagsstarten. Verksamheten har under projekttiden utvecklats väl och har snabbt blivit landets tredje största Nyföretagar- Centrum.

Resultat och förväntade effekter

Under 2016 gavs rådgivning till över 600 personer vid NyföretagarCentrum Söder. Totalt processades 539 affärsidéer. Mot bakgrund av dessa insatser har hittills startats 167 nya företag. Normalt ligger nyföretagandet för personer med utländsk bakgrund på 16%, för NyföretagarCentrum låg den siffran på 30%.

Upplägg och genomförande

Lokallösningen har möjliggjort att workshops, utbildningar och informationsföreläsningar. Erfarna rådgivare är grunden för en väl fungerande verksamhet varför dessa knöts tidigt för att handha all information och rådgivning till nyföretagare. Rådgivarteamet bestående av personer med olika bakgrund och med särskild expertkompetens har även visat sig vara betydelsefullt. Kulturkompetens och erfarenhet från NyföretagarCentrum där en hög andel besökare utländsk härkomst finns har samtidigt varit av värde.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.