Nya generationens verktyg genom additiv tillverkning (ADDING)

Diarienummer 2014-01830
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 996 295 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Innovationer och samhällsutmaningar våren 2014

Syfte och mål

Förstudiens primära resultatmål var att öka kunskapen kring vilka möjligheter som finns att utveckla och tillverka nästa generations gjutverktyg genom additiv tillverkning. Frågan att besvara är om additiv tillverkning är en metod att räkna med när det gäller verktyg till pressgjutningsindustrin.För att adresserade målet formuleradesolika frågeställningar vilket resulterade i ett antal leveranser i projektet. Generellt uppfylldes målen och möjligheterna med additivt tillverkade verktyg kunde påvisas. Förstudien ledde till ett antal fortsatta forskningsfrågor där materialegenskaper och möjligheterna med anpassade tempereringskanaler är centrala.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det går tillverka insatser till pressgjutverktyg för produktion av industriella komponenter samt identifierat viktiga områden som behöver studeras mer ingående för att realisera metodens fulla potential. Exempel på sådana områden är optimala materialegenskaper, värmebehandling inklusive tillhörande materialanalyser och materialmodeller för termisk utmattning. Därtill måste också riktlinjer och konstruktionsstöd utvecklas som stöd för implementering i industrin.

Upplägg och genomförande

Arbetets upplägg delades in i omvärldsanalyser och demonstratorer med efterföljande undersökningar. Omvärldsanalyserna gällde affären kring additivt tillverkade verktyg samt miljö- och livscykelfrågor. Projektet genomfördes med stort engagemang från industrin i såväl försök somutvärdering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.