Nya fiberoptiska lösningar för lasrar i mid-IR och UV

Diarienummer 2017-03232
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Acreo SMED Hudiksvall
Bidrag från Vinnova 1 560 320 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Syfte och mål

Detta projekt fokuserar på behov inom laserbaserad materialbearbetning, där optisk fiber ofta används för att transportera ljuset från laserkällan till bearbetningspunkten. Det finns behov av förbättrade fiberoptiska lösningar som kan transportera laserljus med mycket höga pulsenergier och/eller vid våglängder utanför de traditionella fiberoptiska transmissionsbanden. Projektet har som mål att utveckla fiberoptiska kablage för sådana lasrar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i verifierad teknik för nya typer av fiberoptiska kablage anpassade för transport av laserljus med höga pulsenergier och/eller anpassade för våglängder utanför de traditionella fiberoptiska transmissionsbanden. Vid projektets slut bör en första prototyp finnas klar.

Planerat upplägg och genomförande

Simuleringsverktyg och tillverkningsmetoder anpassas till de ARROW-fiber som ska studeras i projektet. Optomoduler och kablage anpassas för de våglängder och optiska effekter som ska studeras. Ett antal experimentella iterationer förväntas i projektet, där fiber och komponenter tas fram och utvärderas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.