Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya bildbiomarkörer för effektivare cancerbehandling

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Kungliga Tekniska Högskolan/Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Alla 3 målen för detta projekt har uppnåtts: 1. En modellstudie av nya AI-baserade bildbiomarkörer för att förutsäga utfallet vid lungcancer har genomförts med uppmuntrande resultat. 2. En IT-infrastruktur har byggts upp i form av en mjukvaruplattform som gör det möjligt att utveckla, utvärdera, marknadsföra och på egna data själv testa nya bildbiomarkörer. 3. Utvidgning av arbetssättet till andra sjukdomsgrupper har förberetts; närmast planeras en fortsättning inom området demenssjukdomar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Modellstudien, som demonstrerar genomförbarheten av vårt arbetssätt, har resulterat i ett manuskript, som är på väg att sändas för publicering. Mjukvaruplattformen kommer inom kort att öppnas för nya intressenter. Dessa kan vara företag som vill marknadsföra sina mjukvaruprodukter, forskare inom bildanalys som vill utveckla och utvärdera nya analysmetoder på väldefinierade testdata, eller medicinska användare som vill utforska och pröva tillgängliga analysmetoder för att lösa kliniska problem.

Upplägg och genomförande

KTH och KI har gemensamt genomfört modellstudien med visst stöd av Elekta. KTH har ansvarat för att bygga upp IT-infrastrukturen i nära samarbete med Contextvision, och bland de moduler som finns tillgängliga i mjukvaruplattformen ingår mjukvara från Contextvision, liksom från andra externa källor. Det nära samarbetet mellan akademiska och kommersiella partner har underlättat ambitionen att skapa en gemensam plattform som är av värde för både företag, forskare och medicinsk personal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01247

Statistik för sidan