Nya analysmöjligheter för innovativa byggnadsverk

Diarienummer 2016-04545
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Mekanik
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - mars 2018
Status Beslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Byggandet står inför storskaliga satsningar på såväl bostäder som infrastruktur. Nya produktionsmetoder har givit möjligheter att skapa mer funktionella byggnader med mer utvecklad design, men ställer samtidigt nya krav på tekniken. Tätare integration mellan arkitekt- och ingenjörskårerna är här både en förutsättning och en möjlighet. Projektet kommer studera mer generella synsätt och simuleringsverktyg för design, med prioritering på objekt av innovativ funktion eller form.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kan såväl bidra till en högre teknisk nivå i byggnadskonstruktioner som påverka inriktning och genomförande av forskning och utbildning rörande avancerade simuleringsmetoder vid KTH. Ett genomslag för arbetet nås genom integration av de framtagna synsätten i de använda konstruktionsprocesserna, vilket på sikt kan leda till förbättringar av såväl design som teknisk konstruktion i byggnadsverken, med ett närmande till friare former och synen inom additiv tillverkning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på en synergi av kompetens mellan KTH och Tyréns, där akademins metoder ska möta verklighetens krav, och innebär att en akademiker under en period verkar inom den praktiska byggnadsprojekteringen. Särskilt fokus läggs på de projekt där långt driven funktionell eller utseendemässig design av objekten skapar nya frågor om teknisk funktion, materialekonomi, energiåtgång eller hållbarhetsaspekter. Projekt kan förväntas röra både husbyggnader och fysisk infrastruktur.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.