Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya analysmöjligheter för innovativa byggnadsverk

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Mekanik
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Projektets primära mål var att i ökande grad introducera mer sofistikerade modellerings- och simuleringsmetoder i avancerat byggkonstruktionsarbete. Synsätt och metoder har därför studerats. Nya analyser har därför kunnat genomföras för några komplexa och komplicerade projekt. Metodkunskapen ger potential för framtida process- och kvalitetsutveckling, inte minst i samband med utvecklingen mot en starkare integration design-konstruktion-produktion inom byggandet. Erfarenheterna har också givit nya aspekter för KTHs utbildning.

Resultat och förväntade effekter

En handfull pågående komplexa byggnadsprojekt har dragit nytta av den akademiskt baserade kunskapen för att höja kvaliteten, vilket ger nya möjligheter framöver. Samverkan har också kunnat utvecklas via tre avancerade examensarbeten inom Tyréns. Integrerad design, konstruktion och produktion av byggnader via så kallad parametrisk design har gått tydligt framåt genom samverkan. Ett fortsatt samarbete är en förutsättning och en bra grund för att nå ännu längre, med syfte att skapa mer funktionella och spännande byggnader av ännu högre kvalitet.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har växelverkat med ingenjörskompetensen inom Tyréns, genom att regelbundet närvara en dag per vecka. Tiden har fördelats mellan medverkan i en handfull konkreta stora projekt, medverkan i Tyréns interna kompetensutvecklingsprogram, och allmän rådgivning i anslutning till den dagliga verksamheten. Den regelbundna närvaron i verksamheten har lett till ett stort antal spontana kontakter och diskussioner, vilket befrämjat informationsöverföring i båda riktningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04545

Statistik för sidan