Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nya affärsmodeller för att minska avfallet från engångs take-away förpackningar

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att testa 12 lösningar för att minska användningen av engångs take-away förpackningar. Projektet har genomfört tester i form av att endast erbjuda dessa produkter vid förfrågan, slutat plasta in produkter, samt utrett möjligheter för att införa ett pantsystem för flergångsförpackningar via enkäter och intervjuer. Projektet har också djupdykt i möjligheterna för fastighetsägare att kravställa kring användningen av engångsförpackningar och möjligheten att sortera avfallet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Testerna visar att man kan minska förbrukningen av engångs take-away förpackningar relativt enkelt samt att kunderna uppskattar förändringen. Enkäterna visar också att kunderna ställer sig positiva till införandet av en pant-lösning för flergångsförpackningar. Flergångsförpackningar innebär en minskning i miljöbelastning och även en minskad risk för nedskräpning. Vad gäller hyresvärdens roll så visar resultaten att det finns stora möjligheter till påverkan av hyresgäster genom klokt formulerad kravställning och utökat samarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete med Panini Internazionale, Wayne’s Coffee och Holy Greens, Håll Sverige Rent, Ragn-Sells och Vasakronan. På restaurangerna har tester i form av att inte erbjuda engångsprodukter annat än vid förfrågan samt test av att inte plasta in produkter genomförts. I projektet har vi genomfört enkäter (till kunder och personal hos kedjorna och till Vasakronans personal), vi har också intervjuat ett antal intressanta aktörer. Vasakronan har arbetat med hyresvärdens roll genom en intern workshop.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03766

Statistik för sidan