Nya affärsmodeller för att minska avfallet från engångs take-away förpackningar

Diarienummer 2018-03766
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Projektet avser att för avfallsströmmen ”take-away-förpackningar” utvärdera möjligheten att minska detta avfall och istället introducera mer cirkulära lösningar. Detta dels genom att testa några lösningar på ersättningsalternativ och dels genom att Vasakronan ser över möjligheten att utnyttja sina avtal med hyresgäster som tillhandahåller denna typ av förpackningar för att hitta ytterligare motivation hos dem att ändra beteende. Det handlar också om att belysa hur man kan skapa kunskap om ett system och få hyresgästen att välja annorlunda.

Förväntade effekter och resultat

Genom att minska på antalet engångs take-away förpackningar så minskas resursförbrukningen. Eftersom vi utnyttjar allt mer take-away (inte bara i Sverige utan i hela världen) finns stora behov av att hitta nya lösningar snabbt. Projektet kommer också leda till en ökad uppmärksamhet i frågan och förhoppningsvis ett ändrat beteende hos konsumeter även i andra sammanhang. Ytterligare en aspekt är att engångsartiklar är vanligen förekommande i nedskräpning. Så en minskning av användandet av engångs take-away förpackningar bidrar också till en minskad nedskräpning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i följande arbetsmoment: *Beskrivning och analys av nuläget. Med hjälp av enkäter och intervjuer analyseras nuläget både hos Vasakronans personal och hos deltagande restauranger. Testalternativ väljs ut *Test och utvärdering av lösningar. De utvalda lösningarna testas under 2-3 månader. Efter genomförd test så utvärderas lösningarna både ur konsumentens och restaurangens perspektiv. *Möjligheter för hyresvärdar att påverka hyresgäster utforskas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.