Ny visionteknik för automatisk kvalitetssäkring i produktionslinjer

Diarienummer 2015-05540
Koordinator Optonova Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 881 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Huvudmålet med projektet: "Att ta fram en ny visionteknik för kvalitetssäkring i produktionslinjer" har uppnåtts. En prototyp av visionutrustningen har tagits fram och utvärderats med gott resultat.

Resultat och förväntade effekter

Den genomförda arbetet har resulterat i en ny visionbaserad modulär teknikplattform som flera potentiella kunder har visat stort intresse för. Industrialiseringen av prototypen har påbörjats och kommersialiseringen med de första beställningarna förväntas ske senare i år.

Upplägg och genomförande

Planen att börja med det för projektet viktigaste uppgiften "att uppnå en hög mätnoggrannhet" var bra men det krävdes mer kalendertid och mantimmar. Prototyparbetet har i stort sett skett enligt plan. Inom AP4 Ytavsyningsfunktionalitet har vi säkrat att de vanligaste typer av ytskador på folierade paneler kan detekteras parallellt med inmätning av hålpositioner och paneldimensioner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.