Ny teknik för processrening av bioläkemedel

Diarienummer 2016-04152
Koordinator LAB-ON-A-BEAD AB - Lab on a Bead AB
Bidrag från Vinnova 1 648 244 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel 2016

Syfte och mål

Syftet med det uppsatta projektet var att testa om magnetisk separation av bioterapeutiska antikroppar från cellkultur är ett alternativ till klassisk kolonnkromatografi. För att visa detta måste experimenten göras ett steg över bänksskala, nämligen pilotskala. Målet i projektet var att ett positivt utfall i pilotskala ger möjlighet för vidare utveckling av utrustning till industriell processkala.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål har nåtts. Vi har visat att magnetisk separation av antikroppar producerade i celler fungerar i pilotskala och att detta ger ordentligt attraktiva fördelar jämfört med klassisk reningstrategi. Två företag inom bioprocess har uttryckt sitt spontana intresse för LOABeads-plattformen för magnetiska separation. Nu, efter det av Vinnova-stödda projektet, blir nästa mål att bygga en produktprototyp och testa i industriell miljö.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett samarbete mellan LOAB och KTH, där LOAB har utvecklat och vidareutvecklat en magnetisk separationsenhet för pilotskala. KTH har odlat antikroppsproducerande celler och utfört initiala reningsförsök i mindre bänkskala. I den senare delen av projektet har de två subprojekten sammanflätats och gått över till test i större pilotskala. De två parterna har arbetat intimt med varandra, med mycket kontakt per telefon, mail, Skype och fysisk närvaro på både ställena.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.