Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny teknik för preventiv kylbehandling av oral mukosit

Diarienummer
Koordinator TADA MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Med avseende på projektets långsiktiga mål att kraftigt minska förekomsten av oral mukosit som biverkan av cytostatikabehandling har vi tagit viktiga steg på vägen. Dagens is-behandling har mycket dåliga följsamhet. Trots att vår prototyp är långt från optimal så upplever alla de försökspersoner som hittills testat den och is att luft är mycket behagligare. Våra resultat visar att luft kan ersätta is som standardbehandling för att förebygga och lindra oral mukosit. Luft kyler på ett patientvänligt sätt utan minskad kyleffekt.

Resultat och förväntade effekter

En kylenhet som används tillsammans med ett munstycke har tagits fram. 20 minuters kylning med 8-gradig luft ger en genomsnittlig nedkylning av munhåla med 9,4°C. Isbehandling under 20 minuter ger en genomsnittlig sänkning med 10,7°C. Simuleringar visar att kylning med 10-gradig luft ger en sänkning med 15°C respektive 12°C i gom och kind där luftflödet är störst. Detta visar att det med ett bättre munstycke med avseende på luftfördelning bör gå att uppnå samma kyleffekt med luft som med is.

Upplägg och genomförande

Hittills har en kylenhet och ett flertal munstycken tagits fram. Arbetet kring att ta fram ett optimalt munstycke kommer att fortgå under en längre tid för att finna balansen mellan en effektiv luftfördelning och ett bekvämt munstycke som accepteras av majoriteten av patienter. Etiskt tillstånd för att testa nuvarande design på ett större antal personer har sökts och beviljats. I studien kommer stort fokus ligga på att produkten uppfyller vårt koncept kontroll-komfort-distraktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-04702

Statistik för sidan