Ny teknik för preventiv kylbehandling av oral mukosit

Diarienummer 2017-04702
Koordinator TADA MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration Projects in Medical technology 2017

Syfte och mål

Projektets långsiktiga mål är att kraftigt minska förekomsten av oral mukosit (slemhinneinflammation) som biverkan av cytostatikabehandling. Oral mukosit kan leda till ökad infektionsrisk, förlängd sjukhusvistelse, närings- och vätskebrist, förseningar och avbrott i behandlingen och i värsta fall dödliga komplikationer. Risken för att drabbas av oral mukosit kan minskas genom nedkylning av mun och svalg under pågående cytostatikabehandling. Nuvarande kylbehandling med is har dock en mycket låg följsamhet bland både barn och vuxna.

Förväntade effekter och resultat

Det finns idag ett stort behov av en patientvänlig effektiv metod för att förebygga och lindra oral mukosit hos vuxna och barn. Önskvärt är en metod som kombinerar en effektiv kylteknik med en känsla av kontroll hos patienten samtidigt som den är komfortabel nog att kunna användas under en längre tid av patienter i alla åldrar. Tillsammans med läkare från det barnonkologiska centrumet i Uppsala arbetar nu TADA Medical för att ta fram en sådan metod.

Planerat upplägg och genomförande

Utrustningen som ska tas fram inkluderar en kylenhet, ett munstycke, ett reglersystem samt ett användar- och patientvänligt gränssnitt. Projektet kommer att inledas med ett arbete kring munstycket där detta testas iterativt på modell och på friska försökspersoner. Testresultaten kommer att ligga till grund för utvecklingen av de övriga komponenterna. Stort fokus kommer att ligga på att produkten uppfyller vårt koncept kontroll-komfort-distraktion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.